-
.

 

 


 
"foto van Hilversum"
is een idee van
en wordt verzorgt door:
Jan Barnier
Hilversum
 
Foto van Hilversum
wordt mogelijk gemaakt door:
MCH
Hoge Larenseweg 3,
1221 AJ  HILVERSUM
telefoon 035-6832877
de speciaalzaak voor
modelspoor-

en miniatuurmodellen

surf naar
Modelbouw Centrum HilversumAbonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Alle foto's, tenzij anders vermeld, zijn van de maker van deze weblog:
Jan Barnier


Gebruik toegestaan mits bronvermelding:
Foto:  Jan Barnier,   www.fotovanhilversum.nl
en ik zou het leuk vinden even een mailtje van je te krijgen over hoe en waar je de foto hebt gebruikt.

Foto’s die geen eigen foto's zijn, niet gebruiken s.v.p.
Ik kan wel voor je overleggen met de maker, voor zover mogelijk
 
voor informatie mail naar:
 
sponsor

alle foto's van de verbouwing van het station Hilversum en de aanleg van de tunnel
kijk in het fotoalbum van:
Als wij nu verwachten, dat anderen, onze cultuur en gewoontes respecteren, dan is het misschien wel slim als wij dan van die anderen hun cultuur en gewoontes zeker respecteren.

 

 
en ook
 
 
 
meer foto's

Laatste reacties
Kolossale flatgebouwen & Kunst in Kerkelanden
Kerkelanden is een van de jongste wijken van Hilversum, in de wijk wisselen flatgebouwen, jong groen, speels gelegen rijtjeshuizen, waterpartijen en kunst zich af op een manier zoals dat eigenlijk in alleen in Hilversum kan.
Op een koude februari morgen, met temperaturen rond het nulpunt, geeft dat mooie beelden van bevroren vijvers en kale bomen die een doorkijk gunnen naar de erachter gelegen bebouwing.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacties

Michel Conrad op 20-02-2009 22:56
De wijk Kerkelanden stamt in zijn originele staat uit 1967.
In dat jaar werden de eerste huizen bewoond.
In die 42 jaar is er veel veranderd en gewijzigd, gerenoveerd en bijgebouwd, o.a. de laatste foto: een fietsdoorgang naar de Vreelandseweg.
Je kijkt recht tegen de geluidswal aan.
Walter op 25-01-2010 19:06
En de ontwikkeling is nog niet tot een einde gekomen. Van die twee 'ovale' gebouwen komt er binnenkort nog een derde bij. En van het geluidsscherm is juist weer een stukje afgebroken. Enig idee waar de naam Kerkelanden vandaan komt trouwens?
Robin R. op 20-01-2011 21:49
Citaat uit het Straatnamenboek van Hilversum 2de druk 1988

De Kerkelanden waren vanouds de gronden, die liepen van 's-Graveland tot voorbij Loosdrecht, langs de grens met de provincie Utrecht (ook richting Egelshoek) en bestonden in 1481 uit 240 'morgen' venen en vullinglanden (afgegraven veen; een Rijnlandse morgen is 8516 vierkante meter). Deze gronden werden verveend en als bouwland verhuurd, wat de toen aardige som van ongeveer 150 gulden per jaar opbracht.
Het gebied werd in 1481 door de Gooise gemeenten geschonken aan de R.K. kerk te Naarden, teneinde in de kosten voor herstel en onderhoud van de kerk te kunnen voorzien. In dat jaar was de kerk te Naarden namelijk door de Stichtsen in brand gestoken. Het geschonken gebied kreeg de naam 'Kerkelanden'.
Aan de straten in de wijk Kerkelanden zijn in aansluiting op de historie, namen van personen uit de algemene kerkgeschiedenis gegeven. De in deze wijk liggende verbindingswegen kregen algemene kerkelijke benamingen.
De Kerkelanden waren blijkens de verordening op de wijkindeling d.d. 07.01.1884 gelegen tussen de Grintweg langs de vaart (de tegenwoordige Beresteinseweg) en de grens met de gemeente Loosdrecht (de Raaweg en de Rading).
W.Westhof op 27-09-2013 19:12

Mijn dochter is de 1e geborene in de nieuwe wijk Kerkelanden zelf (04-01-1968)

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl